Jugar amb la distribució per aprofitar millor l’espai d’un menjador

Al nostre estudi, jugar amb la distribució significa repensar l’ús dels espais, per veure des d’una altra perspectiva i potenciar així la funció i la forma dels espais. Sempre amb l’objectiu de servir a les necessitats vitals de les persones que l’ocupen.

Distribuir prové del terme de distributio que significa acció i efecte de repartir. El prefix dis significa separació múltiple + tributum = contribució + tio = efecte. Aplicat a l’interiorisme, tenim l’efecte de l’acció de separar i repartir.

En aquest sentit, el menjador pot oferir noves possibilitats d’ús per integrar-se amb altres habitacions com la sala d’estar o la cuina, que es tradueixen en noves possibilitats de distribució.

Per un altre tema, a la publicació de diversos processos de comprensió sobre les possibilitats de distribució que ofereixen les concepcions actuals de l’espai menjador.

Arquitectura i Interiorisme

Diverses guies per a un mateix espai

¿Un menjador–oficina-sala-cuina? Doncs així pot ser. Aquesta conjunció funcional és un exemple extrem dels diversos reptes amb el que ens hem trobat durant la nostra experiència com a interioristes i arquitectes a Barcelona.

Un ús híbrid que a més, requereix d’una perspectiva holística i integral de l’espai. Sovint, la solució passa per abstraure’s de la configuració actual de l’espai i partir dels elements estructurals multifuncionals.

En aquest sentit, una de les solucions quemés hem emprat per satisfer aquesta diversistat de necessitats en alguns projectes consisteix en la creació de peces multifuncionals, tant a nivell espaial com pragmàtic.

A Coblonal Interiorisme, durant anys d’experiència, hem trobat dos elements que permeten jugar amb la distribució espacial:

Portes lliscants per a un espai en transformació | La porta corredera o lliscant permet connectar i dividir de manera orgànica els espais, sense interferir en la plasticitat de base ni l’estètica. D’aquesta manera, la porta lliscant és la millor representació de la connexió/divisió d’espais en una distribució oberta i compartida. Així, la porta lliscant permet incloure o separar en un mateix espai la cuina, la sala i el menjador. Les dimensions de la porta, recomanem grans, i sobretot la possibilitat d’invisibilitzar-la son factor clau en l’èxit d’aquest recurs.

Mòduls multifunció o caixes | Consisteixen en un mobiliari modular i multifuncional que s’integra com a volum en la configuració de l’espai  proporcionant emmagatzematge,  i distribuint i delimitant els espais.

Idees a l’hora de distribuir el menjador

    • La taula, a dalt de la jerarquia | La taula és al menjador el que el dormitori és al llit. El referent visual tant conceptualment com funcional. Així, donada la important extensió visual que ocupa la taula al menjador, l’haurem d’entendre, juntament amb les cadires com el centre d’atenció de les mirades. La resta de l’espai s’articula al voltant de la taula.  Quadrada, rectangular o rodona, fixe, plegable o extensible, la taula determinará bona part del disseny i configuració de l’espai.
    • Un menjador que connecta amb la sala d’estar| Pot ser a través de la taula, alguna peça de mobiliari o elements personalitzats com la porta lliscant o els mòduls multifunció.
    • Mesures recomanables | Distribuir també significa facilitar els moviments. Per a això, res millor que pensar i calcular les dinàmiques i interaccions dels usuaris amb els espais. Així, com a exemple, recomanem deixar almenys un radi de 120 cm al voltant de la taula.
    • Estratègia lumínica, la distribució invisible | Distribuir també significa posar en el focus d’atenció allò que no es veu. En aquest sentit, a Coblonal no ens cansem de posar l’accent en la importància de realitzar un estudi lumínic per a, en conseqüència, adaptar l’entorn i així facilitar les activitats que tindran lloc al menjador.

A Coblonal Interiorisme imaginem espais i construïm idees . Consulti els nostres serveis.

Posts relacionats

To top