Qué es un Moodboard i per a què serveix?

Què és un Moodboard

Literalment és una taula o mur d’inspiració i sensacions a partir d’una combinació de materials amb textures i colors que siguin representatius d’un determinat espai o composició.

No es tracta d’un element només usat per decoradors o interioristes, es tracta d’una eina que també pot ser usada per professionals de l’art gràfic, fins i tot escriptors per tal de ambientar-se en un determinat entorn. En definitiva, qualsevol treball creatiu es pot servir d’un moodboard com a eina per combinar diferents elements a la recerca d’inspiració o com a representació.

Mentre un collage és una combinació d’elements que es tradueix en un objecte final entès com un tot, un moodboard és precisament la sensació d’una combinació en procés. Una cosa que podem modificar contínuament fins a trobar una combinació que ens ajudi a materialitzar i visibilitzar el virtual.

Per a què serveix un Moodboard

Per als dissenyadors d’interiors, els moodboards són un complement que ajuda a visibilitzar i comunicar el projecte més enllà de les plantes distributives i els renders i imatges 3D. Un moodboard fet amb materials reals, amb mostres dels revestiments i teixits reals, és una ajuda supervaliosa per poder visualitzar amb gran certesa com serà l’espai projectat un cop estigui construït.

Cromatisme i textura

Quan ens vestim cada matí, tractem de combinar d’alguna manera colors, teixits i estils a fi d’aconseguir una combinació coherent. Mirant-nos al mirall veiem si ens afavoreix i si els diferents elements combinats entre sí causen un bon efecte conjunt. Amb els moodboards passa el mateix. Busquem una coherència cromàtica i que les diferents textures s’ajustin als diferents usos.

Què podem incloure a un Moodboard?

Tant si son paviments, fogons, vidres, cortines, catifes, el teixit de sofà, la fusta del mobiliari o tiradors o perfils metàl·lics …, qualsevol material és susceptible de ser inclòs en un moodboard.

De vegades s’inclouen plantes, pols de colors o s’utilitzen diferents suports per jugar amb la pròpia superfície on se situa el moodboard. També resulta molt inspirador completar-lo amb algun títol que li sigui representatiu o, com fem nosaltres, acompanyar-lo de multitud d’adjectius que ens ajudin a definir allò que volem recrear.

Digital o físic

Fem servir tots dos, però per moments diferents. Quan estem en un moment molt inicial de el projecte i per la raó que sigui necessitem poder transmetre una idea de la línia d’estil, podem recórrer a un moodboard digital. Ens permet enviar si treballem a distància i una major flexibilitat ja que podem recórrer a multitud d’imatges i fins i tot a peces de mobiliari concretes. Ens permet ser més explícits en el visual.

D’altra banda, el moodboard físic, fet amb materials reals, ens dóna un efecte inigualable. El tacte aconsegueix transmetre molta informació que ens costaria esforç verbalitzar. D’aquesta manera, el simplifiquem amb un “me l’imaginava més així, que així”. Evidentment, necessites d’espai i disponibilitat de multitud de materials i mostres diferents per poder confeccionar-los. En el nostre estudi disposem d’una espècie de vestidor ple de mostres de tot tipus i suports per a la confecció de diferents moodboards. Fins i tot una taula específica amb un led cromàtic zenital per apreciar els materials i la seva combinació en les millors condicions i proposar-los als nostres clients.

Així que, entre digital i físic, si hem de triar, ens quedem amb el físic encara que en multitud d’ocasions el que fem és combinar-los. Al moodboard físic li podem adjuntar la planta amb la distribució, renders o moodboard digital amb peces de mobiliari i art que ajudin a visualitzar el conjunt. Es tracta d’entendre’ls com a recursos complementaris que ajuden a inspirar i visualitzar.

Treure-li una foto!

Això és importantíssim. Normalment no disposem d’espai per emmagatzemar les nostres composicions. És més, la majoria de les vegades necessitem reutilitzar materials per a altres composicions. Així que resulta de gran utilitat treure-li una fotografia al moodboard un cop li donem el vistiplau. D’aquesta manera, podem tenir al nostre telèfon o ordinador una còpia visual a la qual poder recórrer si volem reproduir. També disposem de diferents propostes a mostrar i comparar amb els nostres clients com a punt de partida, per arribar a la combinació desitjada. Per a nosaltres, els Moodboards han esdevingut una bona eina per conèixer amb més detall els gustos i preferències dels nostres clients i ser capaços d’encertar quan els presentem una proposta. En addició a la seva esmentada condició d’excepcional eina creativa i comunicativa a el mateix temps.

Posts relacionats

To top