Rebedor | Guia d’idees per a una càlida benvinguda

El rebedor, el gran oblidat

L’estructura d’un habitatge conforma un recorregut on, a més de servir a les diferents activitats, ofereix un reflex-mapa on es pot percebre l’essència dels habitants. Rebedor del llatí recipere , vol dir de manera original la capacitat de connectar, i de funcionar com a mitjà receptor. En aquest sentit, des que s’obre la porta d’una llar, és possible imaginar-se el com i el què transcorre en ella.

Per això, un rebedor descuidat i incoherent amb la resta de l’estratègia de l’habitatge, és com una nota desafinada en una harmonia.

Els rebedors donen la primera impressió-sensació de llar i així i tot són un dels espais més oblidats.


Una benvinguda multifuncional

Cada casa té la seva pròpia distribució i grandària, per la qual cosa és difícil considerar una estratègia estàndard: tot dependrà de cada cas i serà necessari estudiar-ho per treure les màximes funcionalitats. Tot i això, en el moment de projectar un rebedor hi un parell de dimensions a tenir en compte que incideixen en el fet que un rebedor que compleixi les seves funcions quotidianes i al mateix temps serveixi de transició entre l’exterior i l’interior.


  • Estètica A priori proposem seguir una estètica coherent amb la resta de l’habitatge, com una avantsala del que segueix. Encara que depenent del tipus d’interaccions que predominen en l’espai podem optar per una proposta disruptiva amb la resta de l’habitatge a fi de preservar la intimitat o simplement sorprendre.

  • Funcional al rebedor compleix amb la funció bàsica de rebre tant als propis habitants com a les visites, en aquest sentit compleix funcions socials, d’emmagatzematge i distributives.

A nivell emocional i sensorial, el rebedor materialitza la transició des del carrer a l’interior de l’habitatge; des de la vida pública cap a la intimitat. El rebedor de la mateixa manera que el passadís és un espai caracteritzat pel moviment, per la transició, però en el qual ens aturem a rebre, a treure’ns i penjar la jaqueta, deixar la bossa i les claus. De la mateixa manera, dóna accés a la resta de l’habitatge. La primera interacció es dóna en el rebedor i s’hauria de presentar com un espai d’acollida i promesa de benestar per a habitants i visites. En definitiva, el rebedor, lluny de ser un espai apartat dels interessos de l’interiorisme, es posiciona com una estada multifuncional caracteritzada per l’emmagatzematge, la transició emocional i promesa estètica.

Idees | Eines per a la projecció d’un rebedor


  • Estratègia lumínica -Encara que és difícil disposar de llum natural al rebedor podem optar per situar un mirall de forma estratègica per rescatar la resplendor de l’entrada de llum més a prop. En qualsevol cas, és un bon lloc per situar un petit llum de peu singular que obri el camí a l’habitatge.

  • Amb els cinc sentits -A l’hora d’entrar en un habitatge, els cinc sentits s’activen, per això res millor que tenir-ne cura a través d’olors, colors i la sensació de neteja i amplitud.
  • Els pocs metres del rebedor es poden aprofitar amb una bona dosi d’enginy, sense deixar res a l’atzar i aprofitant cada mil·límetre unint disseny i funcionalitat.

  • La Personalitat del rebedor funcionarà com a avantsala de la resta de l’habitatge, fins i tot determinant la funcions a incloure. Per exemple, si es tracta d’un estudi petit, el més probable és que es necessiti aquest espai per a l’emmagatzematge, sense incórrer en la saturació visual. Per a això, cal repensar l’espai per oferir solucions personalitzades d’emmagatzematge.

  • Els detalls – una peça original com una antiguitat o una peça d’art poden ser un element emblemàtic que caracteritzi el rebedor.

  • Alterar la percepció per ampliar espais reduïts mitjançant un artifici o l’ús de miralls que reflecteixin la llum i ampliïn l’espai o catifes que zonifiquen l’espai sense restar metres quadrats

En definitiva, creiem que el rebedor és un actor oblidat però fonamental en la distribució de qualsevol habitatge. A més de les funcions bàsiques d’emmagatzematge i recepció, el rebedor funciona com a espai distribuïdor entre la zona de dia i la zona de nit. Com una peça clau per solucionar la nova distribució de qualsevol projecte integral d’interiorisme.

Posts relacionats

To top