Com maximitzar la llum natural

Als nostres projectes d’interiorisme, sempre pensem com maximitzar la llum natural. Doncs entenem la llum natural com un element i recurs capaç de transformar completament un habitatge.

És clar que no podem convertir un primer pis en un cinquè, enderrocar el bloc de pisos del davant, reorientar un habitatge a Sud, ni obrir noves finestres a la façana. Els miracles no existeixen i hem de bregar amb certes limitacions estructurals, normatives i pròpies de l’entorn que no podem eludir.

Repensar l’interior a la recerca de llum natural

El que sí que podem fer és repensar-ne l’interior. Sovint part de la solució passa per reubicar la zona de dia cap a la façana més favorable per a la llum solar. Moltes de les distribucions abans tenien com a objectiu maximitzar el nombre d’habitacions i això es traduïa en multitud d’envans i portes unides per foscos passadissos. O, per altra banda, entenien la cuina com un element a aïllar de la resta. Sens dubte, moltes vegades plantejaven un aprofitament de la superfície qüestionable des dels nostres paràmetres actuals.

És precisament mitjançant la redefinició i redistribució dels espais com podem trobar solucions per a interiors amb una pobra entrada de llum natural. Repensant l´interior, generem l´ocasió d´eliminar o desplaçar murs i elements que impedeixen que la llum flueixi al màxim al´habitatge.

Les zones estratègiques per aprofitar la llum natural

La estrategia más habitual pasa por actuar en la zona de día: salón, comedor y cocina. Por ejemplo, sustituir los tabiques que separaban cada una de estas zonas entre sí y con el resto de la vivienda por una isla de cocina o bien muebles a media altura que distribuyan espacios abiertos sin bloquear la luz.

Una altra de les zones d’un habitatge on podem actuar per tal de maximitzar la llum natural és integrant a la distribució oberta les funcions de rebedor i passadís. L’ideal és que aquest espai de pas pugui tenir una funció més enllà de connexió entre zones. Podem situar un punt de feina, una llibreria, un punt de lectura.

Así que nuestro mejor camino para maximizar la luz natural es actuar en la distribución interior de la vivienda.

Quines altres coses podem fer per maximitzar la llum natural

Complementàriament podem trobar altres camins que ens ajudin a treure el millor profit de la llum natural disponible.

El primer està en el color. Que hi hagi una predominància de tons clars afavoreix una difusió més gran de la claredat. En aquest sentit, si ja tenim clar que la llum no és un punt fort del nostre habitatge, l’elecció de tons clars a parets, paviment i mobiliari aconseguirà ampliar la percepció de l’espai i la claredat. Per contra, els tons foscos, per molt elegants que siguin, no col·laboren en fluir de la llum.

En casos de gran complexitat podem recórrer a algun mirall de grans dimensions situat estratègicament per reflectir la llum d’algun finestral. És especialment indicat si, per exemple, preveiem que es reflectirà la vegetació exterior. D’aquesta manera guanyarem llum alhora que profunditat i duplicarem una vista agradable.

Matisar l’excessiu impacte del Sol

Al llarg de l’any, la llum natural impacta de manera diferent al nostre habitatge segons la posició solar. En aquest sentit, haurem vist poca llum durant els mesos d’hivern i gaudir d’un període més ampli durant els mesos de primavera i estiu. Més quan ho ajuntem amb les nostres rutines de treball, activitats i temps a la llar. Fins aquí res de nou.

El que sí que considerem important és mantenir una perspectiva global a l’hora de prendre decisions per matisar la llum solar. Haurem de contemplar aquesta variació per no prendre decisions que ens puguin perjudicar de manera significativa en determinades èpoques de l’any. Haurem de mirar de buscar un equilibri i proposar tendals, cortines, persianes o pèrgoles que ens permetin maximitzar la llum natural quan calgui i matisar-la o fins i tot bloquejar-la quan sigui necessari.

En global, identifiquem la llum natural com un recurs imprescindible a qualsevol habitatge. I en aquest sentit, creiem que redefinir l’interior dels nostres habitatges, redistribuir espais clau i eliminar elements que la bloquegin són els camins principals per poder maximitzar la llum natural.

Posts relacionats

To top